ข้อมูลติดต่อเรา

กลุ่มงานรับเข้าศึกษา

โทรศัพท์

02 555 2000 ต่อ 1626 , 1627

เมล

mte@kmutnb.ac.th

Address

ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน (TGGS)

ส่งข้อความถึงเรา

อีเมลของคุณจะไม่ถูกทำการเผยแพร่ โปรดระบุข้อมูลที่มีเครื่องหมาย *

ข้อมูลติดต่อภาควิชา

หมายเหตุ
เบอร์โทรศัพท์ภายใน ของผู้ให้บริการ
 1628 : ชัยรัตน์ , สุภาพร
 1629 : กานต์กมล , อโนทัย
 1630 : สุพัชรา
 1631 : วิภาพร
 1632 : วราพร , จารุวรรณ
 1633 : อรวรรณ , พุทธิพันธ์
 1634 : จิราวรรณ
 1635 : สุกานดา , ศิลสิริ
*งานประมวผล : สุกานดา , ศิลสิริ , จิราวรรณ